Veel startups worden gevormd door jonge gedreven op technologie gerichte starters. Ze dromen ervan hun idee een tot een product te maken en daarmee de wereld te veroveren en te veranderen.

Startups gaan van idee naar product en product naar bedrijf. Deze verschillende fases brengen elk hun eigen uitdagingen met zich mee.

Vaak hebben de oprichters van een startup niet de kennis, de ervaring of het juiste gevoel om van hun product een echt bedrijf te maken om de (groei)fases te structureren. Voor het bouwen van een bedrijf moet je eigenlijk over een groot aantal bedrijfsmatige aspecten mee kunnen praten.

Uit recent onderzoek […]